Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

STAGES BIJ USERFULL

Softwaremanagement en implementatie - natural Language Processing

illustration

WAAROM DIT PROJECT ?

Natural Language Processing (NLP) is een subdomein van computerwetenschap, information engineering en Artificial Intelligence dat gaat over de intereacties tussen computers en menselijke talen. Meer specifiek gaat het over hoe computers te programmeren om grote hoeveelheden data in de vorm van taal te kunnen verwerken en analyseren.

WELKE ACTIVITEITEN ZAL JE KUNNEN UITVOEREN ?

In dit stageproject ga je niet zelf moeten programmeren hoe taal herkend kan worden, maar verwachten we dat je op zoek gaat naar software op de markt die geschreven digitale taal kan herkennen en aan de hand daarvan een testcase opzet waarbij je deze software implementeert met bestaande applicaties om bepaalde automatisaties op te zetten. Een voorbeeld : zo kan het zijn dat je de software-namen van Userfull-personeel kan herkennen en kan herkennen dat iemand feedback aan het geven is rond een bepaalde skill op ons bestaande feedbackplatform, zodat achterliggend de taalherkenningssoftware de feedback kan wegschrijven op het profiel van de persoon in kwestie op ons feedbackplatform.
Andere voorbeeldprojecten kunnen in samenspraak uitgewerkt worden naar enerzijds jouw eigen insteek en interesses en anderzijds de mogelijkheden van de platformen waar we over beschikken.

Wat jij concreet zal doen :

  • Research naar bestaande software in het herkennen van geschreven taal (niet handgeschreven maar op IT-platformen)
  • Onderzoek naar de API-mogelijkheden van één specifiek platform dat we reeds in gebruik hebben, zoals het feedback-platform in het voorbeeld er één van is.
  • De integraties opzetten zodat de taalsoftware kan runnen bovenop het platform.
  • Eventueel een webapplicatie uitschrijven indien de huidige platformen niet over de juiste API’s beschikken.

Voor dit project zal je begeleid worden door iemand met ervaring in het opzetten van API’s en het creëren van webapplicaties en daarnaast zal iemand van Userfull de ‘klant’ spelen in dit project, zodat je niet alleen kan leren op een projectmatige manier te werken aan de hand van een projectmethodologie die gebaseerd is op agile en waterfall, maar anderzijds ook kan leren hoe business noden vertaald worden naar IT-oplossingen en welke uitdagingen daarbij komen kijken.

WAT IS JOUW RESULTAAT ?

Dankzij je analyse van bestaande software zal je in staat zijn een implementatie van deze software uit te voeren met bestaande applicaties waardoor verschillende zaken geautomatiseerd worden die nu manueel erg veel tijd vragen. Jouw oplevering kan nadien gebruikt worden door verschillende klanten van Userfull.

 

illustration

Over onze stageprojecten 

Alle projecten omvatten zowel de analyse, het ontwerp, de praktische uitvoering, testen en optimalisaties, oplevering alsook documenteren. De verschillende stappen zullen samen in een projectplan gegoten worden dat opgesteld wordt door de student(en) met hulp van de stagebegeleider. Project management behoort ook tot het takenpakket alsook het capteren van de noden met de ‘klant’ (= iemand van Userfull). Met andere woorden : je leert hier op projectmatige basis van A tot Z werken. 

Alle projecten kunnen zowel door 1 persoon als door een groepje van 2 studenten uitgevoerd worden. De exacte scope van het project (wat lever je wel en niet op) bespreken we samen naargelang of je alleen bent of samen werkt.

Bij de stageprojecten hebben we geprobeerd aan te geven waar de focus op ligt (Applicatieontwikkeling, Systeem- en Netwerkbeheer of Softwaremanagement). Heb je een andere insteek of richting gekozen, geen zorg, je bent meer dan welkom eender welk stageproject aan te vragen. We willen hiermee gewoon duiding bieden rond waar de focus op ligt.

 

illustration

Over stage lopen bij Userfull

Userfull staat garant voor een stagewerking waarbij je als stagiair binnen je projecten veel vrijheid krijgt om mee te denken en het project mee vorm te geven naar jouw interesses en de zaken die jij wilt leren. Naast de projectwerking zorgen we ervoor dat je je volledig onderdeel van het team voelt door je als een volwaardige Userfuller te behandelen. We hebben een tuin met volleybal-veld ter beschikking waar je met de mede-stagiairs (elk jaar hebben we er zo’n 10-tal) het kan opnemen tegen de Userfullers en we bieden de mogelijkheid veel bij te leren, zowel op persoonlijk vlak als binnen je IT-expertise. Je zal niet alleen bijleren rond je eigen project, maar ook rond hoe een projectwerking binnen een IT-bedrijf eruit ziet alsook hoe we noden van klanten vertalen naar IT-projecten, hoe collega’s business analyse doen of tijdens onze UF Academy : kennisdeling rond eender welk topic dat collega’s en externen maar willen delen. 

Wat doet Userfull? 

Userfull biedt IT-advies en –implementatie aan : wij helpen klanten groeien door advies te bieden op vlak van IT en welke projecten ze kunnen uitvoeren gegeven de noden die ze als organisatie en als mensen hebben alsook door deze projecten te implementeren, al dan niet met behulp van partners met een specifieke expertise.

Klik hier voor een filmpje over een dag werken bij Userfull.