Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

STAGES BIJ USERFULL

Netwerkbeheer - het ideale netwerk/ platform vormgeven

illustration

WAAROM DIT PROJECT ?

Een netwerk of platform zien we als de volledige IT-infrastructuur van een organisatie. Elke organisatie zal basis dezelfde onderdelen bevatten : wifi, toestellen, server, back-up, internetlijn(en),.. maar de concrete oplossingen voor elk van deze onderdelen verschilt wél tussen organisaties. Ook de combinatie en verbinding van alle oplossingen zullen anders zijn. Die verschillen hangen af van meerdere factoren :

  • De infrastructuren zijn opgezet door andere IT-partners met andere visies
  • De organisaties hebben verschillende noden
  • Er heerst meer of minder kennis over de technische mogelijkheden
  • De organisaties werken op een andere manier en met een ander doel

Bij elke organisatie is het dus een vraagstuk welke infrastructuur/oplossing het meest optimaal is. Om dit beslissingsproces te versnellen werkt Userfull graag een optimaal platform uit voor verschillende scenario’s die als een onderlegger kunnen dienen bij de keuze voor de beste holistische oplossing.

WELKE ACTIVITEITEN ZAL JE KUNNEN UITVOEREN ?

In dit stageproject krijg je de kans om je analytische, creatieve en probleemoplossende skills tot uiting te brengen door onder andere :

Verschillende bedrijfsscenario’s te bepalen :

  • Welk onderscheid maken we tussen types organisaties ? Op basis waarvan maak je dit onderscheid ? Bv. VZW’s/Kmo’s/multinationals en diensten/producten kunnen hierbij factoren zijn die verschillende oplossingen vragen.
  • Op basis van dit onderscheid in factoren stel je enkele scenario’s op waar je later je netwerk op zal baseren. Deze scenario’s kunnen omschreven worden zoals een persona. Wat zijn de bepalende onderscheidende factoren ? Welke visie heerst er ? wat is hun core business ? … Je schept echt een duidelijk beeld van de organisatie. Dit mag in tekst, maar ook visueel duidelijk gemaakt worden volgens je eigen skills.

De benodigde onderdelen van het platform te bepalen voor elk scenario :

  • Per scenario denk je na over welke onderdelen niet kunnen ontbreken in de utopische IT-infrastructuur van de organisatie in 2020. Deze lijst zal bijvoorbeeld al bevatten : Wifi, internetlijn, back-up, multi factorauthenticatie, desktops/laptops, documenten op een server of in de cloud, printer, …
  • Deze oplijsting vormt de basis van je concreet platform. We leggen liefst een kant-en-klare oplossing op tafel. De belangrijkste stap is dus om voor alle onderdelen na te denken welke specifieke oplossing hier het meest van toepassing is. Welke wifi-access points gebruik je ? hoeveel internetlijnen zijn er nodig ? Welk multifactor-systeem zal je implementeren ? kies je laptops of desktops ? welke cloud-oplossing is optimaal, … Hierbij zal je onze huidige documentatie en kennis, maar ook eigen opzoekwerk kunnen gebruiken om een beeld te krijgen van bestaande en toekomstige oplossingen.
  • Tot slot denk je na over de onderlinge relatie tussen de verschillende oplossingen en uitbreidingsmogelijkheden. Hoe kunnen ze samenwerken ? welke combinaties zijn nodig of zijn een nice to have ? Hoe worden ze aan elkaar gekoppeld ? Wat moet er gebeuren als ze één onderdeel aanpassen in de toekomst ? Hoe kunnen we de omgeving monitoren ? ,…
  • Indien mogelijk koppel je een budgetinschatting aan elk scenario.

WAT IS JOUW RESULTAAT ?

De oplevering van een stapsgewijs of visueel overzicht waarin snel bepaald kan worden in welk scenario een bestaand bedrijf thuishoort en waarmee we een gap-analyse kunnen uitvoeren. Deze oplevering moet begrepen kunnen worden door iedereen. Met andere woorden, management, business alignement, maar ook niet technische profielen in de betreffende organisaties moeten deze matrix begrijpen en kunnen gebruiken.

Je bouwt kort gezegd de best practice die Userfull in de komende jaren zal hanteren en aan hoe het haar klantnetwerken op zal zetten.

 

illustration

Over onze stageprojecten 

Alle projecten omvatten zowel de analyse, het ontwerp, de praktische uitvoering, testen en optimalisaties, oplevering alsook documenteren. De verschillende stappen zullen samen in een projectplan gegoten worden dat opgesteld wordt door de student(en) met hulp van de stagebegeleider. Project management behoort ook tot het takenpakket alsook het capteren van de noden met de ‘klant’ (= iemand van Userfull). Met andere woorden : je leert hier op projectmatige basis van A tot Z werken. 

Alle projecten kunnen zowel door 1 persoon als door een groepje van 2 studenten uitgevoerd worden. De exacte scope van het project (wat lever je wel en niet op) bespreken we samen naargelang of je alleen bent of samen werkt.

Bij de stageprojecten hebben we geprobeerd aan te geven waar de focus op ligt (Applicatieontwikkeling, Systeem- en Netwerkbeheer of Softwaremanagement). Heb je een andere insteek of richting gekozen, geen zorg, je bent meer dan welkom eender welk stageproject aan te vragen. We willen hiermee gewoon duiding bieden rond waar de focus op ligt.

 

illustration

Over stage lopen bij Userfull

Userfull staat garant voor een stagewerking waarbij je als stagiair binnen je projecten veel vrijheid krijgt om mee te denken en het project mee vorm te geven naar jouw interesses en de zaken die jij wilt leren. Naast de projectwerking zorgen we ervoor dat je je volledig onderdeel van het team voelt door je als een volwaardige Userfuller te behandelen. We hebben een tuin met volleybal-veld ter beschikking waar je met de mede-stagiairs (elk jaar hebben we er zo’n 10-tal) het kan opnemen tegen de Userfullers en we bieden de mogelijkheid veel bij te leren, zowel op persoonlijk vlak als binnen je IT-expertise. Je zal niet alleen bijleren rond je eigen project, maar ook rond hoe een projectwerking binnen een IT-bedrijf eruit ziet alsook hoe we noden van klanten vertalen naar IT-projecten, hoe collega’s business analyse doen of tijdens onze UF Academy : kennisdeling rond eender welk topic dat collega’s en externen maar willen delen. 

Wat doet Userfull? 

Userfull biedt IT-advies en –implementatie aan : wij helpen klanten groeien door advies te bieden op vlak van IT en welke projecten ze kunnen uitvoeren gegeven de noden die ze als organisatie en als mensen hebben alsook door deze projecten te implementeren, al dan niet met behulp van partners met een specifieke expertise.

Klik hier voor een filmpje over een dag werken bij Userfull.