En ook nog een grote dankjewel aan Bene en Samsung, onze partners ‘achter de schermen’

Eén van onze hoogtepunten in het najaar van 2017 was ongetwijfeld de realisatie van onze ‘focus booth’, een ruimte waarin kenniswerkers zich volledig kunnen afzonderen in een setting die voor hen een ‘state of concentration’ oproept waarbij ze hun aandacht helemaal kunnen focussen op het klaarkrijgen van een grote opdracht zoals een offerte, analyse, rapport, en dergelijke. Naast Bene Office Furniture, was ook Samsung een cruciale speler in het co-creëren van dit concept. Wij zijn hen dan ook enorm dankbaar voor het ter beschikking stellen van de schermen, Samsung Dex en de curved monitor waardoor de kwaliteit van de ‘focus booth’-beleving optimaal was. Innoveren vergt lef en dan is het fijn op gelijkgestemde partner te kunnen rekenen!

Bekijk de onepager